Bestill trygt – reis trygt

Personvern

For å kunne behandle din reservasjon og kvalitetssikre leveransen har NAG behov for en del basisinformasjon. Dette gjelder for eksempel navn, adresse, mobiltelefon, epostadresse, eventuelle spesielle behov / diettbehov, allergier, etc. Vi tar alle forholdsregler for å sikre at slike opplysninger ikke skal kunne misbrukes. Likevel må vi om nødvendig gi informasjonen videre til andre under-leverandører som er involvert i dine reiseplaner. Dette gjelder for eksempel skip, hoteller, transportselskaper etc. Informasjonen kan også bli gitt til kredittselskaper og offentlige myndigheter som toll / immigrasjon dersom dette er påkrevet. Vi vil aldri gi denne type informasjon til personer eller selskap som ikke er direkte ansvarlig for del(er) av din reise. Dette gjelder spesielt sensitiv informasjon som du gir til oss, slik som detaljer om eventuelle funksjonshemninger, spesiell diett eller religiøse behov. Dersom du ikke samtykker i at vi formidler slik informasjon, forbeholder vi oss retten til å måtte avvise din bestilling. Vær oppmerksom på at dersom du foretar din bestilling hos en av våre agenter/reisebyrå, er det agentens personvernsrutiner som vil være gjeldende. NAG er ikke ansvarlig for personvern i andre selskaper.

Hvis du ønsker å få en kopi av den personlige informasjonen vi har registrert om deg, er du velkommen til å ta kontakt.

NAG kan i noen tilfeller også være interessert i å kontakte deg via post, e-post og / eller telefon, sms, med nyheter, informasjon, reisetilbud og evt. markedsundersøkelser. Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet for slike formål ber vi deg melde fra til: info@norwegianadventurecompany.com

Hovedkontor

Norwegian Adventure Company AS
Løvenskiolds gate 26
0259 Oslo
Norge

Generelt

Å samle inn personopplysninger i Norge er i hovedsak regulert av personopplysningsloven. Også andre rettskilder, som regnskapsloven, gir retningslinjer for hvordan slike opplysninger skal behandles.

NAG er opptatt av å beskytte alle personopplysninger gitt av kundene våre. Vi har derfor utformet følgende retningslinjer av respekt for kundens ønske om privatliv, og for å sikre at vi overholder personopplysningsloven og andre relevante lover og regler.

Databehandler – NAG

NAG er ansvarlig for all innsamling og behandling av kundenes personopplysninger. Daglig Leder har ansvar for å påse at dette håndtereres korrekt.

Formål

Personopplysninger brukes for kundeadministrasjon, fakturering og markedsføring, og for at NAG skal kunne levere de produktene og tjenesten kundene har bestilt.

I tillegg bruker vi informasjon om hvordan besøkende navigerer på nettsidene våre for å måle interessen for de ulike områdene, og generelt forbedre nettsidene.

Lovgrunnlag

NAG behandler personopplysninger for å utføre våre forpliktelser og ivareta sikkerheten til kundene våre i tråd med personopplysningsloven.

Type personopplysninger

NAG samler følgende personopplysninger om kundene våre: Personalia (navn, tittel, fødselsdato, nasjonalitet, språk og kjønn), kontaktinformasjon (adresse, mobiltelefonnummer og epostadresse), booking- og reiseinformasjon, handicap og allergier, passinformasjon (gjelder Explorer-reiser), pårørendeinformasjon, informasjon om kjøp foretatt om bord og kommunikasjon med kunden.

Hvor NAG samler data fra:

NAG samler informasjon om våre brukere gjennom tilsagn fra bruker, IP-adresser og cookies.

Kundeprofiler

Kundeprofiler består av informasjon NAG har samlet fra kunden, som navn, kontaktinformasjon, hvilke tjenester som er benyttet og tidligere kjøp. Kundeprofilene brukes for å ivareta kundeforholdet, forenkle bookingen for kunder som kommer igjen og som grunnlag for produktutvikling.

NAG sletter kundeprofiler når disse ikke har vært aktive på 10 år. Kunden regnes som inaktiv når vedkommende ikke har gjort noen bestillinger eller kjøp på 10 år, eller har takket nei til å motta markedsinformasjon. Kunder som ønsker sine profiler slettet på et tidligere tidspunkt, er velkomne til å kontakte NAG’s kundeservice.

Skanning av boardingkort/Cruisekort om bord

Kunder som handler om bord, blir bedt om å skanne boardingkortet/cruisekortet sitt. Hensikten er å samle informasjon for å kunne gjøre demografiske analyser og forbedre våre tilbud om bord. Denne informasjonen knyttes ikke til enkeltpersoner, og skanningen er frivillig så lenge kunden ikke bruker cruisekortet som betalingskort.

Dersom cruisekortet brukes som betalingskort, vil kjøpsinformasjon knyttes til kunden. Disse opplysningene brukes utelukkende for fakturainformasjon.

Telefonopptak og videoovervåking

NAG kan ta opp samtaler når kunder ringer for å bestille. Disse opptakene kan brukes som dokumentasjon på de avtaler som blir inngått, samt opplæring internt. Opptakene lagres i fem år.

NAG kan også bruke videoovervåking for å ivareta sikkerheten til alle om bord. Overvåkningsvideoer slettes etter sju dager, med mindre det har oppstått episoder som ulykker eller kriminelle handlinger.

Spørreundersøkelse etter reisen

I etterkant av reisen får alle kunder tilsendt et online evalueringsskjema som kan gi oss muligheten til å forbedre kundeopplevelsen. Det er frivillig å fylle ut skjemaet, og alle svar blir registrert anonymt. Undersøkelsen administreres av en tredjepart som ikke kan bruke kunders kontaktinformasjon til annet enn det spesifikke oppdraget.

Bruk av Internett

Bruk av Internett og IP-adresser

Internettbrukere etterlater seg elektroniske spor som viser hvilke sider de har besøkt. På NAGs nettsider logger serveren automatisk besøkendes IP-adresser. En IP-adresse er et unikt nummer som automatisk tildeles datamaskinen når man bruker Internett. NAG bruker ikke disse opplysningene for å identifisere enkeltpersoner, men for å registrere hvor mye tid som er brukt inne på nettsidene våre.

Cookies

En cookie er en beskjed som sendes fra en webserver til datamaskinen der den lagres på harddisken. De aller fleste nettsider bruker slike cookies. NAG bruker cookies for å spore og lagre hva de besøkende på våre sider er interesserte i, for igjen å kunne tilby dem mer skreddersydde opplevelser når de kommer tilbake.

Cookies kan forbedre og forenkle brukeropplevelsen gjennom lagring av preferanser og passord, hjelper med å estimere antall besøkende på nettsidene og finne ut hvilke områder som er mest populære og får mest trafikk.

Nettbrukere kan stille inn sine nettleserpreferanser til å avvise alle cookies, men dette kan forsinke eller stoppe tilgang til deler av nettsidene. NAG bruker cookies som ikke inneholder personlig informasjon som kan identifisere enkeltpersoner.

Sikker dataoverføring

Fakturainformasjon kunden registrerer på NAGs nettsider overføres kryptert gjennom SSL (Secure Socket Layer). SSL er et etablert kodesystem som lar kundens nettleser automatisk kryptere data før det sendes NAG – som igjen sikrer at all personlig informasjon forblir så trygg som mulig.

Utveksling av informasjon med tredjeparter

NAG deler informasjon som gjelder kundens reiseplaner, med tredjeparter som flyselskap, skip, hotell og transportselskap. Opplysninger kan også bli gitt til tredjeparter for kredittsjekk, til myndigheter eller som pålagt av loven. Kundeinformasjon vil aldri bli gitt videre til enkeltpersoner eller selskaper som ikke er direkte ansvarlig for deler av kundens reise.

Beskyttelse av data

NAG tar en rekke forholdsregler for å sikre innhentede personopplysninger. NAG har adekvate fysiske, elektroniske og driftsprosedyrer som skal forhindre uautorisert adgang, holde opplysningene korrekte og sikre at de brukes slik de skal.

Kundens rettigheter

NAG registrerte kunder har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret på dem. Ved å kontakte oss vil vi gi ut denne informasjonen så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

Registrerte kunder kan også endre eller oppdatere ulike personopplysninger gjennom Min Side i vår bookingløsning. De kan også kontakte oss med spørsmål om å korrigere, supplere eller slette opplysninger som ikke er korrekte.

NAG kan bruke epostadresser gitt ved registrering eller annet for periodevis utsendelse av nyhetsbrev om nye seilinger, spesialtilbud, tjenester eller andre nyheter. På forespørsel vil vi fjerne brukere fra databasen, eller la de reservere seg fra å stå på fremtidige epostlister for nyhetsbrev. Kunder som mottar slike eposthenvendelser de ikke ønsker å motta igjen, kan kontakte info@norwegianadventurecompany.com

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Løvenskiolds gate 26, 0259 Oslo, Norge

E-post: info@norwegianadventurecompany.com

Proud sponsors

Chaqwa – Norwegian Adventure Company partner
Coca Cola – Norwegian Adventure Company partner
Norwegian Adventure Guides
Arctic Adventure Club

Komm mit auf die Reise!

Abonniere unseren Newsletter für "the latest and greatest" innerhalb von Erlebnistouren.